Per a la preparació d’alguns actes (sobretot per Festa Major) la Colla dels Torrats s’organitza internament en grups de gent anomenats Clans.