Per motius de dol i seguretat, amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’han canceŀlat TOTS els actes fins […]